Artemia_salina_2.jpg
imatge externa de wikipedia:
ETIQUETES

# invertebrat

# real

# crustaci

# espècie molt
antiga.

# poden arribar a
15mm d'allargada.

# artrropode

DIBUIXOS CIENTÍFICS
CLASSIFICACIÓ
Sense títo2l.png
L'Artemia Salina és un invertebrat, concretament artropode.
Aqusts animals poden arribar a mesurar 15mm.
Els adults tenen tres ulls i 11 parells de potes.
L'Artemia Salina te un aspecte curios,és una espècie molt antiga
que sembla no haver canviat des de fa 100 milions d'anys.

FISIOLOGIA
foto4.JPG
S'alimenten de fitoplacton,(placton molt més petit) o d'algues
d'una especie en concret.
S'alimenten de farines de peix, soja o blat, algunes vegades se sol
alimentar de clara de ou.

ECOLOGIA
foto3.JPG
Viuen en els llacs salats.
Gairebé mai es troben en el mar obert.
Poden viure diversos dies en solucions diferents.
de l'aigua de mar.Si la artemia salina viu en l'aigua dolça.

VIDEO DE L'ARTEMIA SALINA EN MOVIMENT DINS DE L'AIGUA
EXPLICACIÓ

En aquest video és pot
veure com l'Artemia Salina
és mou dins de l'aigua.
Utilitza les seves antenes,
potes i cos per desplaçar-se.