cerberus2.jpg
ETIQUETES
#carnívor
#mamífer
#tres caps
#dents afilades
#quatre potes
#mitològic
IMATGE EXTRETA DE: http://thanasis.com/cerberus.htmDIBUIXOS CIENTÍFICS


CLASSIFICACIÓ

CERBERUS_PARTS[1]En aquest dibuix veiem les parts del Cerberus.

#carnívor,#mamífer,#tres caps,#dents afilades#quatre potes,#mitològic
dibuix.png
CERBERUS_CAÇAN[1]
En aquest dibuix estem veien com el Cerberus caça, perquè es depredador.

FISIOLOGIA
Aquest animal mitològic s'alimentava de només carn humana.
Ell no es reproduia perquè era una espécie única. Aquesta espécie
com diu la mitologia grega no es reproduia llavors no era ni vivípar,
ovípar ni ovivípar.
CERBERUS_MENJAN[1]
En aquest dibuix com el Cerberus s'alimenta de carn.

ECOLOGIA
Aquest solia viure a un palau grec protegin una porta al imframund
de grècia. Aquesta espècie habitava a grècia i d'allà no sortia.
Ell era depredador de persones i d'altres animals, pero ell no
tenia depredadors.

------------------
---------------------------------------------------------------------------------------