Black scorpion.jpg
Black scorpion.jpg

Etiquetes

#artròpode
#verinós
#aràcnid
#pinces
#fibló
#8potes
#AnimalReal
Imatge extreta de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_scorpion.jpg
.....................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................

Dibuixos científics
(aquí hi ha imatges, però en els vostres han de ser dibuixos fets per vosaltres per a il·lustrar algun aspecte clau o curiós)

Classificació
external image 1.jpg

Escorpí en posició d'atac.
El verí de l'escorpí és especialment perillòs, encara que depèn de l'espècie en concret.

Invertebrat, Artròpode, Quelicerat, Aràcnid, Escorpins

Forma part dels invertebrats perquè no té ossos interns.
Dins els invertebrats, forma part dels artròpodes perquè té extremitats articulades i un recobriment quitinós cobreix tot el seu cos....
És un aràcnid perquè...

Untitled-1.gif
external image partes_escorpion.jpg

Parts de l'escorpí. El cos de l'escorpí és segmentat, com el de tots els artròpodes,
i presenta un fibló al final de l'abdomen. Les pinces li serveixen per a subjectar les preses de les que s'alimenta.

Fisiologia


Aquest escorpí s'alimenta de....

Per a reproduïr-se...sexual/assexual....ovípar/vivípar/ovovivípar....
external image 405053.jpg
Escorpí i les seves cries. Els escorpins tenen reproducció sexual i són ovípars.
En néixer les cries, són protegides per la mare.

Ecologia

Sol viure a....humit/sec...fred/càlid...


És freqüent en països com.....


És depredador/paràsit/simbiont....

Els seus depredadors són.....
.....................................................................................................
......................
.....................................................................................................