principiant
avançat
professional
imatge
no es veu bé,
no hi ha el link d'on s'ha tret
La imatge mostra l'ésser viu
i hi ha el link d'on s'ha tret
Representa molt bé l'animal,
ens fem bé el càrrec de com és.
La mida és correcta i hi ha l'enllaç
#etiquetes
incompletes
correctes, però hi ha diferències
entre les que es veuen a la pàgina i els #tags.
Defineixen bé l'animal,
i es corresponen amb els
#tags.
dibuixos (3)
No descriuen accions
o coses peculiars que faci l'animal.
Incomplets, o sense comentaris sobre el que es mostra.
Descriuen accions característiques de l'animal, però no hi ha referències
que ens ajudin a endevinar la mida,
i la qualitat del dibuix és baixa
Els dibuixos són de molta qualitat.
Ajuden a fer-se una idea de la mida,
i les accions que descriu
són interessants per a entendre l'animal.
Cada dibuix té el seu text (una frase o dues)
explicant què es veu o perquè és interessant.
classificació
Incorrecta.
Incompleta, només es posa informació
sobre el primer grau de classificació (artròpode, mol·lusc,...),
sense aprofundir als següents nivells
(gasteròpode, crustaci,...)
Classificació correcta i completa,
s'hi han posat tots els graus de classificació possibles
i s'ha situat una marca correctament a l'arbre de classificació.
fisiologia
diu coses que no descriuen aquest ésser viu o dóna informació insuficient
informacions correctes però incompletes.
Informacions completes, incloent què menja, com es relaciona i com es reprodueix.
ecologia
diu coses que no descriuen aquest ésser viu o
dóna informació insuficient
informacions correctes però incompletes.
Informacions completes, incloent a quin tipus de llocs viu (mar, alta muntanya,..), i quines relacions té amb altres éssers vius (depredador, presa, simbiont,..)
addicionals
no n'hi ha, o repeteixen informacions que ja eren al panell.
Hi ha apartats addicionals, que aporten alguna informació nova.
Els apartats addicionals completen correctament la informació i ajuden a entendre aspectes que no quedaven prou clars en el panell.
presentació
hi ha errors d'ortografia
i mala distribució dels continguts
Algun error ortogràfic.
Al panell, hi ha algun element que no està del tot ben situat, tot i que l'aspecte general és correcte.
Les imatges són nítides, el text té redactat correcte i és fàcil de llegir. La distribució dels elements en el panell és ordenada.