Triceratops

Triceratops és una paraula grega que vol dir cara de tres banyes (Tri=tres, cerat=banyes, ops=cara). Els triceratops van ser dinosaures mamifers que solen anar amb manada i son herbibors. Lluitaben per salvar la seva vida i la dels seus "familiars", van viure al finals del periode cretàci fà entre 68 i 65 milions d'anys.

Triceratops_BW.jpgES HERVIBOR
VA AMB MANADA
LLUITA PER SOBREVIURE
TE 3 BANYES
CAMINA SOBRE LES 4 POTES
2014-01-23 20.52.53.jpgEl triceratops lluita per sobreviure
2014-01-23 20.53.01.jpgel ticeratops es mes alt i mes llarg que una persona adulta
2014-01-23 20.52.39.jpgels triceratops van amb manada.

ecologia


Els triceratops vivien a diferents llocs terrestres a final del el periode cretaci fa uns 68000 d'anys .
Els triceratops lluitaven contra altres animals carnivors per protegir'she .

fisiologia

El triceratops es un animal hervivor reptil el cual es reprodueix asexualment
pon ous per aixo es hoviper .
‍‍‍‍‍‍
img003.jpg
triceratops, mamifers, herbibors
‍‍‍‍‍‍