trilobita.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Trilobita
#trilobita
#artròpode
#fòssil
#animal extingit
#invertebrat
#ovipers
#exosquelet
#aquàtic


Trilobita en les tres fases de creixement: protaspis, maraspis i holaspisfossil2.jpg

arbre.png
Trilobita caragolat, aquesta es la forma que es pot doblegar més:
fossil.jpg

ECOLOGIA
Els trilobits són una classe d'artròpodes extints que apareixen al període Cambrià inferior prosperaren durant tot el Paleozoic inferior. Els últims trilobits van desapareixer a l'extinció massiva que es produí a finals del Premià, fa aproximadament 250 milions d'anys. Els trilobits són molt coneguts i possiblement són el segon grup fòssil més cèlebre després dels dinosaures. Quan els trilobits van apareixer al registre fòssil durant el Cambrià inferior, ja eren molt diversos i estaven geogràficament molt estesos.

FISIOLOGIA

A causa de la seva diversitat i el seu exosquelet fàcilment fossilitzable, deixaren un extens registre fòssil, amb unes 17.000 espècies al llarg del Paleozoic.

El tòrax el formaven entre 2 i 40 metàmeres ben diferenciats; estan articulats entre si permetent l'encavalcament de segments contigus amb el que l'animal podia enrotllar-se en forma de bola.
El desenvolupament dels trilobits comportava una sèrie d'estadis larvals. Les espècies més primitives presentaven un desenvolupament larvari complet mentre que en les posteriors el procés se simplificava.
El primer estadi larval es coneix com protaspis, format bàsicament pel cèfalon. A aquest seguia l'estadi meraspis en què es diferenciaven ja alguns segments del tòrax i el pigidi. El tercer període o holaspis comprèn les larves que ja han adquirit la metamerización completa, però són encara molt més petites que un adult, al qual s'arribava després d'una sèrie de mudes.
Trilobita nedant, gràcies a la seva forma del tòrax i la seva flexibilitat pot doblegar-se tant com vulgui:
trilobita nedant.jpg