axolot.png
http://www.plantedtank.net/forums/myFish.php?do=view&p=148
  • vertebrat
  • amfibi
  • carnívor
  • aquàtic
  • axolot
  • salamandra mexicana

L'axolot (Ambystoma mexicanum) conegut en idiomacom a axolotl que vol dir monstre aquàtic, és un amfibi que viu als llacs de mexici a molts
aquaris de tot el món. A Mèxic ha estat tradicionalment un producte comestible.

axolotl mariona.jpg
arbre classificacio.jpg
aqui esta el axolot sota l'aigua nadant.
aqui esta la classificació taxonomica


axolotl dunia.jpg

ecología i fisiología


És carnívor, el seu aliment es pot classificar com
aliment viu i aliment sec, entre d'altres.
Aliment viu: s'alimenta de petits peixos, insectes, cucs, llimacs,
cargols, cucs, capgrossos de granota, larva de mosquit
Es un ésser aquatic

És carnívor, el seu aliment es pot classificar com
aliment viu i aliment sec, entre d'altres.
Aliment viu: s'alimenta de petits peixos, insectes, cucs, llimacs,
cargols, cucs, capgrossos de granota, larva de mosquit
Es un ésser aquatic.


adicionalsL'axolot (Ambystoma mexicanum) conegut en idioma com a axolotl que vol dir monstre aquàtic, és un amfibi urodel que viu al llac Xochimilco i altres llacs de Mèxic i a molts aquaris de tot el món.A Mèxic ha estat tradicionalment un producte comestible.

A primer cop d'ull el seu estrany aspecte recorda el d'un cap gros gegant.El seu cos és allargat i el cap gran amb els ulls xics.
A l'alçada del coll té tres parells de brànquies laterals externes.de tant en tant puja a la superfície per a respirar també l'aire atmosfèric.

El seu metabolisme és molt peculiar, ja que és un cas de neotènia com també tenen altres urodels mexicans del gènere Ambystoma. L'axolotl ha desenvolupat la capacitat de madurar sexualment i reproduir-se conservant l'estat de larva o la majoria dels seus aspectes.