240px-Stan_the_Trex_at_Manchester_Museum.jpg

imatge extreta de:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tiranosaure
Etiquetes

#carnívor

#fóssil

#perillós

#4 potes

#verterbrat


Dibuix científic
Classificació
tiranosaure rex aarbre.jpg
El Tiranosaure Rex era carnívor.
També era vertebrat perqué te un escalet.
El Tiranosaure Rex tenia 4 potes i era molt perillos, ls potes davanteres
eren més petites.

Fisologia
tiranosaurio-rex-atacando.jpg
El Tiranosaure Rex era carnívor i solien caçar
en grups petits.
Aquest tiranosaure és carnívor, s'alimenta de carn crua,
com per exemple d'altres dinosaures.
És creu que el Tiranosaure Rex intentava no caçar per
alimentar-se sino que era més be un carronyer.
Peró igualment caçava molt sovint.

Ecologia
tyrannosaurus-rex.jpg
Solien viure en llocs tranquils i càlis, també, alguns solien
tindra llacs.
Sol viure en un lloc humit i càlid.
Va viure fa uns 65 milions d'anys en Nort America.