Recent Changes

Friday, June 12

 1. page space.menu edited Pàgines de consulta Taxonomia i fòssils 1 Taxonomia i fòssils 2 Com crear un dibuix científic? …
  Pàgines de consulta
  Taxonomia i fòssils 1
  Taxonomia i fòssils 2
  Com crear un dibuix científic?
  Dibuix científic

  Normes de l'espai virtual
  Panell d'exemple
  (view changes)
  4:09 pm
 2. page Dibuix científic (deleted) edited
  4:09 pm
 3. page Com crear un dibuix científic? (deleted) edited
  4:09 pm
 4. page CLASSIFICACIÓ REGNE ANIMAL TAXONOMIA (deleted) edited
  4:09 pm
 5. page Taxonomia i fòssils 1 (deleted) edited
  4:09 pm
 6. page rúbrica d'avaluació edited ... Representa molt bé l'animal, ens fem bé el càrrec de com és. ... mida és correcte correc…
  ...
  Representa molt bé l'animal,
  ens fem bé el càrrec de com és.
  ...
  mida és correctecorrecta i hi
  #etiquetes
  incompletes
  correctes, però hi ha diferències
  ...
  i els metadata.#tags.
  Defineixen bé l'animal,
  ...
  amb els metadata.
  #tags.

  dibuixos (3)
  No descriuen accions
  o coses peculiars que faci l'animal.
  Incomplets, o sense comentaris sobre el que es mostra.
  Descriuen accions descriptivescaracterístiques de l'animal,
  però
  però no hi
  que ens ajudin a endevinar la mida,
  i la qualitat del dibuix és baixa
  ...
  (gasteròpode, crustaci,...)
  Classificació correcta i completa,
  çs'his'hi han posat
  i s'ha situat una marca correctament a l'arbre de classificació.
  fisiologia
  diu coses que no descriuen aquest ésser viu o dóna informació insuficient
  informacions correctes però incompletes.
  ...
  què menja, com es relaciona i com
  ecologia
  diu coses que no descriuen aquest ésser viu o
  (view changes)
  4:07 pm
 7. tag_add pegasos tagged peülles
  3:12 pm
 8. tag_add pegasos tagged cavall
  3:12 pm
 9. tag_del pegasos untagged caball
  3:12 pm

More